klaster13.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

PASTORACE VE SLANÉM - SVÁTOSTI A SVÁTOSTINY

Křest: Pro dospělé žadatele o křest a biřmování je určen kurz základů víry, který probíhá každou středu od 18.15 do 19.15 v klášteře. Doba přípravy je zhruba jeden rok. V případě zájmu je rovněž možné domluvit se s duchovním správcem na individuální přípravě.

Křest malých dětí je třeba domluvit s duchovním správcem alespoň 1 měsíc před plánovaným termínem.

Svátost smíření: Ke sv. zpovědi je možné přistoupit vždy v pátek, v sobotu a v neděli, půl hodinu před mší svatou, v kostele sv. Gotharda, v neděli také v klášterním kostele. Na 1. pátek v měsíci také během adorace. Dále v úředních hodinách nebo kdykoliv po individuální domluvě.

Návštěvy nemocných (doma, v nemocnici, v domech sociálních služeb): Na žádost nemocného, jeho příbuzných nebo personálu nemocnice.

Křesťanské manželství: Uzavření manželství v katolickém kostele je možné, pokud je alespoň jeden ze snoubenců katolík. Svatbě předchází příprava, která obvykle zahrnuje 7 setkání s knězem nebo jáhnem. Je proto třeba kontaktovat duchovního správce alespoň 3 měsíce před plánovaným termínem svatby.

Křesťanský pohřeb: Čas a místo konání pohřbu je třeba s duchovním správcem domluvit před vytištěním parte.

Adorace Nejsvětější svátosti: Každou středu od 17.15 (tichá), každý 1. pátek v měsíci od 18.35 (animovaná), vždy v kostele sv. Gotharda.

Žehnání osob, domů atd. je možné po individuální domluvě s duchovním správcem.

 

Kontakt:

P. ThLic. Jan Poříz OCD

Hlaváčkovo náměstí 221

274 01 Slaný

Tel. 723 792 507 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100