klaster16.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Historie kostela a kláštera

Historie kostela a kláštera

Původně renesanční, později barokně přestavěný kostel Nejsvětější Trojice je součástí areálu Kláštera Nejsvětější Trojice, významné dominanty města Slaný. Kostel vznikl v letech 1581-1598, a to jako protestantský hřbitovní kostel - z té doby se dochoval presbytář, okna presbytáře, sakristie s fragmenty nástěnný maleb a dvě věže. Během třicetileté války byl zpustošen a přešel pod správu Martiniců, kteří povolávají františkány, aby při kostele založili klášter. Téměř současně se založením kláštera je postavena uprostřed hlavní lodi kostela loretánská kaple (1657), kterou nechává postavit hrabě Bernard Ignác z Martinic jako výraz tehdejší mariánské úcty. Roku 1665 je kostel po požáru barokně přestavěn, pravděpodobně italským architektem Domenicem Orsi. Z interiéru kostela stojí za zmínku varhany z roku 1776, postavené Antonínem Reissem, které byly zakomponované do hlavního oltáře (na našem území řešení zcela ojedinělé). Dochovalo se bohužel pouze jejich torzo a rekonstrukce si vyžádá značné náklady.

Františkáni žijí ve Slánském klášteře až do roku 1950, kdy byli v rámci režimem organizované akce "K" vystěhováni a klášter jim byl zabaven. Během doby komunismu sloužil klášter k nejrůznějším účelům: byla zde věznice s lehkou ostrahou, autoškola svazarmu nebo zoologická zahrada. Celý objekt velmi chátral. V devadesátých letech byl zdevastovaný klášter vrácen františkánům a ti ho darovali bosým karmelitánům. Karmelitáni přišli do Slaného v roce 1996 a zahájili rozsáhlou rekonstrukci celého areálu i svého poslání.

Několik historických fotek kláštera si můžete prohlédnout v Galerii

Publikace "Františkánský klášter ve Slaném 1655-1950", kterou vydalo Vlastivědné muzeum ve Slaném, je v elektronické podobě k vidění zde...

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100