klaster17.JPG

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Kalendář karmelitánských svátků OCD

9. ledna
Sv. Ondřeje Corsiniho, biskupa
památka

25. května
Sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny
památka

7. června
Bl. Anny od sv. Bartoloměje, panny
památka

3. červnece
Sv. Terezie od Ježíše z Los Andes, panny
památka

16. července
Panny Marie Karmelské
slavnost
1Král 18,42-45; Žl 14, 1.2-3.4; Gal 4,4-7; Jan 19,25-27

17. července
Bl. Terezie od sv. Augustina a spolusester, panen a mučednic
památka

20. července
Sv. proroka Eliáše
svátek
1 Král 19,4-9.11-14 nebo 1 Petr 1,8-12; Žl 16(15), 1-2.5-6.8-11; Lk 9,28b-36

23. července
Blahoslavené Panny Marie, Matky Božské Milosti
památka
Est 8,3-8.16-17; Žl 67(66), 2-6.7b; Jan 2,1-11

7. srpna
Sv. Alberta z Trapani, kněze
památka

9. srpna
Sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edith Steinové), panny a mučednice
svátek
Est 4,17b-17g.17l; Žl 34(33), 2-11; Jan 4,19-24

1. září
Sv. Terezie Markéty Redi od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, panny
svátek
Ef 3,8-12.14-19; Žl 34(33), 2-11; Jan 15,9-17

12. září
Bl. Marie od Ježíše, panny a mučednice
památka

17. září
Sv. Alberta Jeruzalémského, biskupa a zákonodárce našeho Řádu
svátek
Ef 6,10-18; Žl 119(118); Mt 20,25-28

1. října
Sv. Terezie od Dítěte Ježíše a od svaté Tváře, panny a učitelky církve
svátek
Iz 66,10-14c; Žl 103(102), 1-2.8-9.17-18 nebo Žl 131(130), 1-3; 1 Jan 4,7-16; Mt 11,25-30 nebo Mt 18,1-4

15. října
Sv. Terezie od Ježíše, panny, učitelky církve a matky reformovaného Karmelu
slavnost
Mdr 7,7-14; Žl 84(83), 2-3a.4-5.11-13; Řím 8,14-17.26-27; Jan 7,14-18.37-39a nebo Jan 4,5-15a

8. listopadu
Sv. Alžběty od Nejsvětější Trojice, panny
nezávazná památka

14. listopadu
Všech svatých našeho řádu
svátek
Řím 8,28-35.37-39; Žl 24(23),3-4.5-6; Mt 5,1-12a

15. listopadu
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé našeho řádu
památka
Řím 14,7-9.10c-12; Žl 116(114),5-6; (115),10-11.15-16ac; Mt 25,31-46

19. listopadu
Sv. Rafaela Kalinowského od sv. Josefa, kněze
památka

29. listopadu
Bl. Dionýzia od Narození, kněze a mučedníka a Redempta od Kříže, řeholníka a mučedníka
památka

14. prosince
Sv. Jana od Kříže, kněze, učitele církve a otce reformovaného Karmelu
slavnost
Iz 43,1-3.4-5; Žl 139(138), 1-3.5-12; Řím 8,14-17.26-30; Jan 17,17-26

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100