klaster15.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Texty

K poslechu - Karmelitánské pondělky

Úterý, 11 Květen 2021 09:11

Nabízíme k poslechu promluvu jednoho z bosých karmelitánů na téma Jana od Kříže. Karmelitánské pondělky ve velikonoční době pro vás připravili Jan Poříz, Jan Andil a David Peroutka z našeho kláštera a Pavel Pola z kláštera Pražského Jezulátka.

Celý článek...

 

Spiritualita tereziánského Karmelu

Pondělí, 16 Listopad 2020 09:19

David Peroutka

Lidé se občas ptají, co znamená výraz „bosí“ karmelitáni. V odpovědi lze poukázat na fakt, že místo symbolického slova „bosý“ se v dějinách Řádu týmž způsobem používala i jiná (odpovídající) adjektiva: „reformovaný“, „tereziánský“ či „kontemplativní“ Karmel. Všechny tyto termíny ukazují k řeholní rodině zformované španělskou mystičkou a řádovou reformátorku sv. Terezii z Avily (1515–1582, rodným jménem Teresa de Ahumada, řeholním jménem Terezie od Ježíše). Ačkoli karmelitánský řád vznikl původně už na přelomu 12. /13. stol. v pohoří Karmel ve Svaté zemi (Palestině), díky životnímu dílu sv. Terezie se v 16. stol. rodí Řád bosých karmelitek a karmelitánů, který bude nadále nositelem nejvýznačnější tradice karmelitánské spirituality. Toto duchovní dědictví bych zde rád stručně představil.

Celý článek...

 

Ó noci, tys mě vedla

Úterý, 06 Březen 2018 11:33

David Peroutka

Španělský světec Jan od Kříže (1542–1591), duchovní otec Řádu bosých karmelitánů, nabízí ve svých dílech velmi bohatý a ucelený výklad mystického života. Jeho nejproslulejším pojmem je nicméně sousloví „temná noc“, jež se vztahuje k těžkým etapám na cestě víry. Tento termín se stal v současnosti takřka obecným majetkem, používají jej příležitostně teologové i laici, psychologové i hlasatelé mimokřesťanských spiritualit. Proč tato soudobá popularita?

Celý článek...

   

Abrahámova vůle k oběti (Gn 22,1–18)

Úterý, 06 Březen 2018 10:56

David Peroutka

Vraťme se nejprve v čase k prvnímu, „povolávajícímu“ Božímu pokynu Abramovi: „Vyjdi ze své země, ze svého rodiště, z domu svého otce“ (Gn 12,1). Tehdy se budoucí patriarcha musel doslova vytrhnout a vykořenit z náboženské kultury, v níž vyrostl – a tou ovšem bylo mnohobožství. Příběhem o Abrahamově povolání je naznačen milník lidských duchovních dějin: rodí se monoteismus. Na Abrahama v tomto smyslu navazuje nejen jeho izraelské potomstvo, ale i křesťanství (a islám). Abraham je naším otcem ve víře (viz Řím 4, srov. Žid 11,1–3.8–10).

Celý článek...

 

VNITŘNÍ SVOBODA PODLE TEREZIE Z AVILY

Čtvrtek, 09 Červenec 2015 21:16

David Peroutka

Vnitřní a vnější svoboda

Velká španělská mystička sv. Terezie od Ježíše (narozena jako Teresa de Ahumada 28. 3. 1515) prožila dlouhou řadu let (1535–1562) v karmelitánském klášteře Encaranción a po té se až do své smrti roku 1582 věnovala zakládání reformovaných klášterů – dává vznik řádu bosých karmelitek a bosých karmelitánů. Její spisy dýchají čímsi, co v přítomné studii shrnu do pojmu „vnitřní svoboda“. Než se pokusím tento termín upřesnit, začnu tak trochu ex abrupto několika doklady Tereziiny typické svobodomyslnosti. Nejprve tři úryvky z jejích dopisů svému příteli a spojenci v díle reformy, bosému karmelitánu Jeronýmu Graciánovi. První ukázka činí patrným Tereziin odpor vůči přílišnému legalismu:

Celý článek...

   

Slova rozloučení s Ivem Rubíkem

Pondělí, 02 Prosinec 2013 01:00

Text bývalého převora slánského kláštera P. Petra Glogara u příležitosti posledního rozloučení s RNDr. Ivem Rubíkem, starostou města Slaný, který zemřel 25. listopadu 2013. Rozloučení se konalo v klášteře 29. listopadu 2013, za obrovské účasti asi 600 lidí, kteří zcela zaplnili velký refektář, chodby kláštera a někteří zůstali na nádvoří před kostelem.

Celý článek...

 

O významu relikvií

Pondělí, 20 Červen 2011 01:00

Martin Chleborád ocd

Pokud si chceme přiblížit význam relikvií, tak se musíme vrátit do dob starého Říma, prvních křesťanských mučedníků a katakomb…

Nejdříve si ale připomeňme, co slovo relikvie znamená: je z latinského slova zbytek nebo ostatek. Tedy v našem případě se tím míní tělesné pozůstatky mučedníka nebo jiného svatého. V širším slova smyslu i věci, které jsou s ním nějak spojeny jako např. nástroje umučení (ty se pak v ikonografii stávají atributem mučedníků), oděv atd. a rovněž předměty (hlavně látky), které byly ve styku s tělem mučedníka (brandeum, kontaktní relikvie).

Celý článek...

   

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100