klaster15.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Postní doba 2011 - slovo a program

Vstupujeme do nejnáročnějšího, nejbohatšího období roku. Potřebujeme na to dobu čtyřiceti dnů přípravy, abychom mohli znovu sestoupit ke křestnímu prameni a slavili Velikonoce. Křest se neopakuje, Bůh se pro nás rozhodl jednou pro vždy. To my máme zapotřebí obnovy, obrácení a úsilí, aby nám došlo, čím jsme to vlastně byli obdarováni. Je to obrácení se k místu, kde jsme byli ponořeni do Kristovy smrti a života. Kde jsme vzali na sebe odpovědnost za to, aby se náš život stále více podobal životu Krista, abychom si osvojovali jeho životní styl jednání, jaký měl s nebeským Otcem. Také jaké postoje Kristus zaujímal k člověku (během postních nedělí budeme slyšet mimořádně vzácné úryvky z Písma svatého, jako např. texty o Setkání Krista se Samařskou ženou u studny, Uzdravení slepého do narození a Vzkříšení Lazara). A tak abychom skrze tuto dobu objevili, s jakou pozorností a pečlivostí jedná Bůh s námi a s jakou úctou a důstojností můžeme žít v naší společnosti.

 

Tato doba se nás ptá, nakolik jsme se vzdálili od našeho křtu, jistě ne ve smyslu časovém, ale co nás skutečně a doopravdy odděluje od tohoto jedinečného bohatství životodárného pramene, ke kterému nám křtem byl otevřen přístup. Proto mluvíme o postu, obrácení, změně myšlení.

Půst má mnoho forem, nejde jen o odřeknutí si jídla. Vede nás k pěstování vůle, k umírněnosti, ke kázni. Ale také napomáhá k oproštění a svobodě pro vyšší hodnoty, až po napravení chyb v našich vztazích s druhými lidmi. K tomu je třeba uvědomění si svých chyb, aby nám půst posloužil k nápravě pokažených vztahů a to jednak se sebou samými, s druhými lidmi tak i se samotným Bohem. Toto období se pro nás stává výzvou k přemýšlení o našem vlastním životě a o životě, který Kristus žije pro nás.

Program, který je před námi, nám má pomoci nově uchopit naše výsadní postavení, být Boží dcerou a Božím synem. Abychom tak po čtyřiceti dnech přípravy, s rozhodnutím vycházet z našich osobních Egyptů, z temnot a ze smrti hříchu, mohli v pravdivosti předstoupit ke křestní vodě. A v radosti Veliké noci, spolu s nově pokřtěnými vstoupili do životadárného slavení Kristova i našeho vítězství nad temnotou smrti, které potrvá padesát dní.

P. Petr Glogar, převor

 

Program v klášteře pro postní dobu naleznete zde...

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100