klaster13.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Velké postavy

Velké postavy karmelitánské historie - svatí našeho řádu

Sv. Terezie od Ježíše (1515-1582)

sv-terezieTerezie de Ahumada se narodila 28. března 1515 v Avile ve Španělsku, pocházela ze šlechtického rodu Cepedú. Když jí bylo 14 let, zemřela jí matka a otec ji dal na vychování k sestrám augustiniánkám. Ve dvaceti letech se Terezie rozhodla vstoupit do kláštera karmelitek v Avile.

Následujících dvacet let, kdy také prošla těžkou nemocí, znamenalo pro Terezii období duchovních bojů a zrání. Během něj však cítila stále naléhavěji potřebu hlubšího vnitřního života zcela zaměřeného na hledání Boha v neustálé modlitbě, chráněného samotou a přísnou klauzurou. Spolu se čtyřmi sestrami uskutečnila tento svůj sen založením nového, reformovaného kláštera sv. Josefa roku 1562. Pak začala po celém Španělsku zakládat další reformované kláštery.

Terezie dosáhla velké dokonalosti ve své oddanosti Bohu. Dokázala mu podřídit celý svůj život a spojit se s ním v hluboké vnitřní modlitbě, kterou popisuje ve svých dílech. Snad nikdy před tím nikdo nevysvětlil a nepopsal vnitřní mystickou modlitbu tak zřetelně jako právě Terezie z Avily. Její mystický život se vyznačuje velmi reálným přátelstvím ke Kristu, které je i základem její modlitby.

Zemřela při své vizitační cestě v Albě de Tormes 4. října 1582. Za necelých 40 let byla prohlášena za svatou a o čtyři století později za učitelku církve.

Díla sv. Terezie (vydalo Karmelitánské nakladatelství):

 • Život (1991) (autobiografie)
 • Hrad v nitru (1991) (o duchovním životě)
 • Cesta k dokonalosti (1991) (o duchovním životě)
 • Nad Velepísní a jiné spisy (1991)
 • Kniha o zakládání (1991) (historie zakládání reform. klášterů)
 • M. Auclairová: Životopis Terezie z Avily (2000) (životopis)

 

Sv. Jan od Kříže (1542-1591)

sv-jan02Juan de Yepes se narodil se v chudé zbožné rodině roku 1542 ve Fontiveros v Kastílii. Už od dětství se u něho projevovala veliká láska k chudým a nemocným, o které později pečuje jako ošetřovatel v nemocnici. Velice touží po vědění a tak při práci v nemocnici ještě navíc absolvuje středoškolská studia v jezuitské škole.

V 21 letech vstupuje ke karmelitánům v Medině del Campo a na slavné univerzitě v Salamance studuje teologii a Bibli. Stává se knězem. Tehdejší uvolněný řeholní život ho ale zklamal, a proto uvažoval o přestupu do přísnějšího řádu kartuziánů. V té době se ale setkává s Terezií od Ježíše, která ho získá pro svou reformu v mužské větvi řádu. V letech 1567-77 zakládá Jan spolu s Terezií reformované kláštery.

Aby ho přiměli vzdát se "reformy", která jim byla na obtíž, uvěznili ho "nereformovaní" karmelitáni v roce 1577 v tajném vězení v Toledu. Zde prožívá Jan hluboké a bolestné duchovní očišťování. Zde začíná jeho mystický život i literární činnost. Po více než osmi měsících se mu nakonec podaří utéci.
Během následujících let zastává u reformovaných několik vysokých úřadů. Je vyhledávaným zpovědníkem a duchovním vůdcem. Píše své slavné spisy o modlitbě a duchovní cestě.

Umírá v odlehlém klášteře v Ubedě roku 1591 po těžkých nemocech. Se sv. Terezií je uznáván jako spoluzakladatel řádu bosých karmelitánů.

Díla sv. Jana od Kříže (vydalo Karmelitánské nakladatelství):

 • Poezie (1992)
 • Výstup na horu Karmel (1999)
 • Temná noc (1995)
 • Duchovní píseň (2001)
 • Živý plamen lásky
 • Bratr Vojtěch od sv. Hedviky, OCD: Vcházím v nepoznané (1992) (životopis)

 

Další karmelitánští světci

Svatá Terezie Benedikta od Kříže (Edith Stein), svatá Terezie od Dítěte Ježíše (z Lisieux), blahoslavená Alžběta od Trojice, svatý Rafael Kalinowský a další

Kalendář svátků OCD zde...

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100