klaster13.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Řád bosých karmelitánů

Poslání řádu

znakBosí karmelitáni (OCD - Ordo Carmelitarum Discalceatorum) jsou "kontemplativně-činný" řád, to znamená, že se věnují jak modlitbě, tak nějaké činnosti navenek.Tomu přizpůsobují i vnější podmínky svého života, "denní řád" - společná liturgie a dvě hodiny rozjímání v tichu tvoří jakési pilíře jejich dne. Plody takového způsobu života si nechtějí nechávat pro sebe, ale snaží se je předávat dále - například doprovázením v duchovním životě, v životě modlitby, pořádáním duchovních cvičení, přijímáním hostů v komunitě; ale třeba i formou vyučování nebo poradenství mimo klášter,...

Článek pojednávající o spiritualitě našeho řádu najdete v sekci Texty.

Spiritualita tereziánského Karmelu

Kromě Slaného nás můžete potkat také v Praze, a to na dvou místech:

V kostele Pražského Jezulátka: https://www.pragjesu.cz/

nebo na Fortně na Hradčanech: http://fortna.eu/

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100